English Program In May 2015

Date

Unit

New words

Sentence/ commands

Games

Song/ video

Stories

4/5

Homeland

Village
countryside

What is this?
It is a….

Games will be prepared by teacher.

 

Stories will be prepared by teacher.

6/5

Homeland

Super Market
Bookstore

What is this?
It is a….

Games will be prepared by teacher.

Super market song
https://www.youtube.com/watch?v=cNpBYtcILv0

8/5

Homeland

City
Hotel

It's ….

Games will be prepared by teacher.

In the city
https://www.youtube.com/watch?v=_ZiSFMe9DbE

11/5

Homeland

Pagoda
Restaurant

What is this?
It is a….

Games will be prepared by teacher.

The kid run the restaurant
https://www.youtube.com/watch?v=9TQN99ijqj4

13/5

Homeland

Lake
Pond

It's ….

Games will be prepared by teacher.

Pond
https://www.youtube.com/watch?v=CWzmGQHuGqM

15/5

Homeland

Zoo
Amusement Park

I go to the zoo every Sunday

Games will be prepared by teacher.

Let's go to the zoo
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk

18/5

Homeland

Museum
Uncle Ho

he is a…

Games will be prepared by teacher.

Children's museum
https://www.youtube.com/watch?v=i-rUTNimpWw

20/5

Homeland

Lenin Park
bamboo house

What is this?
It is a….

Games will be prepared by teacher.

www.youtube.com/watch?v=Pjaj3wn7yM4

22/5

Homeland

bamboo tree
hibiscus

What is this?
It is a….

Games will be prepared by teacher.

www.youtube
.com/watch?
v=rIX57r14hrg

25/5

Homeland

river
stream

It's ….

Games will be prepared by teacher.

www.youtube
.com/watch?
v=Nq7q10OR39s

27/5

Homeland

building
tower

What is this?
It is a….

Games will be prepared by teacher.

www.youtube
.com/watch?
v=WFbmVxh9wmk

29/5

Homeland

rainway
highway

What is this?
It is a….

Games will be prepared by teacher.

www.youtube.com/
watch?v=rmt-20A
OPJ4&spfreload=10

TEACHING PLAN IN MAY 2015 (2nd).doc
Các tin khác
TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC THÁNH GIÓNG
Địa chỉ : Cơ sở 1: No: C2 - Lô BT4 Khu Đô thị Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
Cơ sở 2: No: A17 - Lô BT6 Khu Đô thị Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: (04)22147977/ Email: mnthanhgiong@longbien.edu.vn; tuvanknsm@giaoduckinangsaomai.com

Giấy chứng nhận bản quyền số: 2169/2013/QTG của cục bản quyền tác giả cấp ngày: 06/06/2013
© 2013 Mầm non Thánh Gióng - Được cung cấp bởi : TCG Corporation