English Program In Oct 2015

  English Program in Oct 2015 - my body.doc

OCT 2015

Class: CX

THEME: My body

  1. Knowledge

-       How to call the name parts of body such as: Head, shoulders, knees and toes, eyes, ears, mouth, nose, hand, fingers.

-       Learning the songs of body.

  1. Sample Question and Answer:

What is it?

It is a head.

What are they?

They are eyes.

III. Songs:

  1. Head, shoulders, knees and toes
  2. Eyes, eyes, eyes song.

IV. Monthly schedule.

No

Date

Words

Songs

Games

1

6/11/2015

Head,Shoulders

What is it?

It is a head

Head, shoulders, knees and toes

Point to the parts  of body

 

3

13/11/2015

Knees, Toes

What are they?

They are knees, toes

Head, shoulders, knees and toes

Who is fater?

4

15/11/2015

Eyes, Ears

What are they?

They are eyes, Ears

Head, shoulders, knees and toes

Find the picture

5

20/11/2015

Mouth, nose

What are they?

They are Mouth, nose

Eyes, eyes, eyes

The last seat chair

6

22/11/2015

Hand, fingers

What are they?

They are Hand, fingers

Eyes, eyes, eyes

Who is faster?

.

 

7

27/11/2015

Review and test 1

Eyes, eyes, eyes

Guess the picture

8

29/11/2015

Review and test 2

Head, shoulders, knees and toes

Throwing a ball

  1. Lyrics of songs

Song 1: Head, shoulders, knees, toes.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
And eyes and ears and mouth and nose.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
And eyes and ears and mouth and nose.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes

 

Song 2: Eyes, eyes, eyes.

Eyes, eyes, eyes                        

To read a book by

Nose, nose,nose

The breathe in and out

Mouth,mouth, mouth

To say this and that

Ears, ears, ears

To listen to song

Head, head, head

To think things out

Chest, chest, chest

To holp loving heart

Hand, hand, hand

Used for work and play

Feet, feet, feet

To take a step of two

 

 

Các tin khác
TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC THÁNH GIÓNG
Địa chỉ : Cơ sở 1: No: C2 - Lô BT4 Khu Đô thị Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
Cơ sở 2: No: A17 - Lô BT6 Khu Đô thị Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: (04)22147977/ Email: mnthanhgiong@longbien.edu.vn; tuvanknsm@giaoduckinangsaomai.com

Giấy chứng nhận bản quyền số: 2169/2013/QTG của cục bản quyền tác giả cấp ngày: 06/06/2013
© 2013 Mầm non Thánh Gióng - Được cung cấp bởi : TCG Corporation