TOAN TIỂU HOC 2,3
CLB HE 2022 TOAN 2.doc
CLB HE 2022 TOAN 3.doc

Toán lớp 2

Phần I. Khoanh tròn vào chữ đăt trước câu trả lời hoặc đáp án đúng.

Câu 1. Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số là:

  1. 10                       B. 99                          C. 100                        D. 1000

Câu 2.Một hình tứ giác có các cạnh đều bằng nhau và bằng 4cm. Chu vi hình tứ giác đó là:

A. 4cm                        B. 12cm          C. 24cm                      D. 16cm

Câu 3: Có 3 con gà và 2 con chó. Số chân có tất cả là:

 A. 14 chân         B. 16 chân               C. 12 chân                  D. 8 chân

Câu 4: Kết quả của: 5 x 7 + 10 =.....  là

A.  35                     B.   25              C.  45                     D.  55

Câu 5:     5 x 4 x 0  được kết quả là:

A. 20                      B. 9                     C. 0                     D.  24

Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Số hình tứ giác trong hình vẽ là:

A. 1                            B. 2

C. 3                            D. 4

Câu 7: Chữ số 5 trong số 75 nằm ở hàng nào?

A. Trăm                      B. Chục                     C. Đơn vị                     D.  Nghìn

Câu 8: Tích của 4 và 9 là:

A. 32                      B. 36                      C. 38                      D. 40

Câu 9: Mẹ có 28 cái kẹo, em giúp mẹ chia đều cho bố,mẹ, em trai và em. Hỏi mỗi người được mấy cái kẹo?

A. 28                      B. 7                        C. 38                      D. 4

Câu 10: Câu nào thích hợp:

A. Quãng đường dài 20 dm                                     B. Chiếc bàn học sinh cao 3m    

C. Chiếc thước kẻ dài khoảng 1km                       D. Chiếc bút chì dài khỏng 15 cm

Phần II: Thực hiện theo yêu cầu của mỗi câu hỏi, bài tập rồi điền kết quả hoặc đáp án đúng vào chỗ chấm:

Câu 11: An đếm được đàn gà 20 cái chân. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con?

Trả lời: Đàn gà có ……….. con

Câu 12: Hải có 21 viên bi, Hải tặng bạn  1 số viên bi đó. Hỏi Hải tặng bạn bao nhiêu viên bi?                                                         3

 Trả lời:  Số viên bi Hải tặng bạn là: ……………… viên bi

Câu 13: Một tấm vải dài 27 mét và biết rằng may một cái áo hết 3 mét vải. Hỏi tấm vải đó may được bao nhiêu chiếc áo?

Trả lời:  Số chiếc áo tấm vải đó may được là:………….. chiếc áo.

Câu 14: Em hãy nhớ lại xem ở nhà em có những đồ dùng nào là hình vuông và là hình chữ nhật, hình tứ giác? em hãy liệt kê từ 5 đến 7 đồ dùng.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 15. Em hãy điền các số lần lượt vào ô trống:

                    

               : 3         8     x2

Phần III. Tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính

         79  + 13                    43 + 45                     62 – 18                 95 58

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 2. Tìm X

  X  x 5 = 40                X x 3 = 45 - 15             X : 3 = 5                    12: X = 4

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…

Bài 3:  Cô Phượng có 35 chiếc thạch rau câu Long Hải, cô chia đề vào 5 túi. Hỏi mỗi túi có mấy chiếc thạch rau câu Long Hải?

Bài giải

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 4:    a. Tìm một số biết rằng lấy số đó chia cho 3 được thương bằng 6.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 5: Đặt tính rồi tính

a, 29 + 7

b, 100 - 19

Bài 6: Tìm x

a) x + 2 = 22
b) x - 15 = 25

Bài 7: Bao gạo nặng 24 kg, bao ngô nhẹ hơn bao gạo 7 kg. Hỏi bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 8: Em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số.

Bài 9: Tìm một số biết rằng số đó cộng với 40 rồi trừ đi 30 thì được 20.

Lời giải

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

Bài 10: Bạn Hà có số kẹo nhiều hơn 7 kẹo nhưng ít hơn 9 kẹo. Hỏi bạn Hà có mấy viên kẹo?

Lời giải

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….


Các tin khác
1
TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC THÁNH GIÓNG
Địa chỉ : No.:C2 - Lô BT4 Khu Đô thị Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: (04)22147977/ Email: mnthanhgiong@longbien.edu.vn; tuvanknsm@giaoduckinangsaomai.com

Giấy chứng nhận bản quyền số: 2169/2013/QTG của cục bản quyền tác giả cấp ngày: 06/06/2013
© 2013 Mầm non Thánh Gióng - Được cung cấp bởi : TCG Corporation