HỌC PHÍ LỚP CLB HÈ 2022 (TIỀN TIỂU HỌC)
   
  CÔNG TY GIÁO DỤC KỸ NĂNG SAO MAI  
   
   
  HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH TIỀN TIỂU HỌC  
  Thời gian học từ ngày 01/06-31/08/2022  
               
  Stt Khóa học ĐVT Số buổi cả khóa Học phí 1 tháng Học phí cả khóa  
  A Các môn chính tính từ thứ 2-6          
  1 Tiếng anh giao tiếp Buổi 24      
  2 Toán Buổi 12      
  3 Kỹ năng sống + Bartender Buổi 24      
  4 Tiếng Việt (luyện viết, đọc) Buổi 36   Không bao gồm  
  5 Bơi Buổi 24   Không bao gồm  
  6 Ăn trưa Buổi 66      
    Học phí A     5,000,000 15,000,000  
  B Học thứ 7          
  1 Kỹ năng sống + sáng chế Buổi 12 800,000 2,400,000  
               
    Học phí B       2,400,000  
  C Bổ sung          
  1 Tiếng Việt Khóa 36 1,440,000 4,320,000  
  2 Học bơi (bố mẹ đưa con tới bể bơi) Khóa 1 1,400,000 4,200,000  
  3 Học bơi (nhà trường đưa đi) Khóa 1 1,600,000 4,800,000  
  4 Bartender (bố mẹ đưa đón con) Khóa 1 800,000 2,400,000  
    Học phí C       9,120,000  
    Tổng cộng cả khóa       26,520,000  
               
  * Đăng ký trước ngày 25/05 và đóng học phí cả khóa: giảm còn là 19,000,000vnđ (T2 - T6)  
  * Học viên có thể chọn không đăng ký mục B và C  
  * Nhà trường thu học trọn gói cố định 6.5tr/tháng đối với học sinh đang học tại trường  
  * Nhà trường thu học trọn gói cố định 7tr/tháng đối với học sinh đang ngoài trường  
  * Học viên đăng kí cả khóa được miễn giảm 3 buổi ngoại khóa/khóa học    
  * Có xe đưa đón đi bơi          
             
Các tin khác
1
TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC THÁNH GIÓNG
Địa chỉ : No.:C2 - Lô BT4 Khu Đô thị Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: (04)22147977/ Email: mnthanhgiong@longbien.edu.vn; tuvanknsm@giaoduckinangsaomai.com

Giấy chứng nhận bản quyền số: 2169/2013/QTG của cục bản quyền tác giả cấp ngày: 06/06/2013
© 2013 Mầm non Thánh Gióng - Được cung cấp bởi : TCG Corporation