Để góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục và chăm sóc trẻ, đội ngũ cán bộ, giáo viên trường Mầm non Thánh Gióng đã tích cực tham gia phong trào thi đua “5 Tốt” do GBH trường phát động.
Cho cha mẹ Dành cho bé
TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC THÁNH GIÓNG
Địa chỉ : Nhà 106-108 H4 Khu Đô thị Việt Hưng
Điện thoại: (04)22147977 - Email :ha7975@yahoo.com.vn; mnthanhgiong@longbien.edu.vn
Giấy chứng nhận bản quyền số: 2169/2013/QTG của cục bản quyền tác giả cấp ngày: 06/06/2013
© 2013 Mầm non Thánh Gióng - Được cung cấp bởi : TCG Corporation