NỘI DUNG ÔN TÂP TIẾNG VIỆT LỚP CLB HÈ NĂM 2022 CÔ TRANG
NOI DUNG ON TAP TIẾNG VIỆT LOP CLB HÈ CÔ TRANG.doc

Tháng

Tuần

Buổi

Nội dung học

Buổi

Nội dung học

Buổi

Nội dung học

Buổi

Nội dung học

6

1

1

Các nét cơ bản:


2

Các nét cơ bản:

3

Các nét cơ bản:

Nét móc xuôi

Nét móc ngược


4

Các nét cơ bản:

Nét móc hai đầu

Nét thắt giữa


2

5

Các nét cơ bản:

Nét thắt giữa

Nét cong tròn

6

Các nét cơ bản:

Nét cong hở trái

Nét cong hở phải

7

Các nét cơ bản:

Nét khuyết trên

Nét khuyết dưới

8

Tập viết  chữ cái cơ bản:


       Chữ i, t

3

9

Tập viết  chữ cái cơ bản:


    Chữ u, ư

10

Tập viết  chữ cái cơ bản:


    Chữ o, ô, ơ

11

Tập viết  chữ cái cơ bản:


    Chữ a, ă, â

12

Tập viết  chữ cái cơ bản:


    Chữ  q, d, đ

4

13

Tập viết  chữ cái cơ bản, số:


    Chữ c, x, 1

14

Tập viết  chữ cái cơ bản, số:

 

   Chữ  n, p, 2

15

Tập viết  chữ cái cơ bản, số:


    Chữ m, 3

16

Tập viết  chữ cái cơ bản, số:


    Chữ   r, s, 4

7

5

17

Tập viết  chữ cái cơ bản, số:


    Chữ g, y, 5

18

Tập viết  chữ cái cơ bản, số:

 

   Chữ  l, b, 6

19

Tập viết  chữ cái cơ bản, số:


    Chữ  v, 7, 8

20

Tập viết  chữ cái cơ bản, số:


    Chữ   h, k, 9

6

21

Tập viết chữ ghép, số:


 Chữ nh, ph, 10

22

Tập viết chữ ghép, ôn số:

Chữ kh,

ôn số 1-10

23

Tập viết chữ ghép, dấu:


 Chữ th, tr, >

24

Tập viết chữ ghép, dấu:

 Chữ ch, gh, <

7

25

Tập viết chữ ghép, dấu:

Chữ ng, ngh, =

26

Tập viết chữ ghép, dấu:

Chữ qu, gi, +, -

27

Tập viết:


 Chữ b, e, bé

28

Tập viết:


 Chữ v, ê, về

8

29

Tập viết:


 Chữ bế bé,

        hè vè

30

Tập viết:


  Chữ  o, c, cỏ

31

Tập viết:


 Chữ  b, ô, bố

32

Tập viết:


 Chữ  bó cỏ,

         bò bê


NỘI DUNG HỌC TẬP LỚP TIỂU HỌC

Tháng

Tuần

Buổi

Nội dung học

Buổi

Nội dung học

6

1

1

Ôn lại cách viết các chữ đơn, chữ ghép đã học.

2

Ôn lại cách viết các chữ đơn, chữ ghép đã học.

2

3

Ôn lại cách viết chữ hoa đã học.

4

Ôn lại cách viết chữ hoa đã học.

3

5

- Rèn chữ

- Củng cố kĩ năng nghe viết văn bản.

- Làm bài tập ôn tập điền vần, điền tiếng/ từ/ âm cho phù hợp.

6

- Rèn chữ

- Củng cố kĩ năng nghe viết văn bản.

- Làm bài tập ôn tập điền vần, điền tiếng/ từ/ âm cho phù hợp.

4

7

- Rèn chữ

- Củng cố kĩ năng nghe viết văn bản.

- Làm bài tập chính tả

8

- Rèn chữ

- Học cách viết 1 đoạn văn theo chủ đề à Thực hành viết 1 đoạn văn theo chủ đề.


7

5

9

- Rèn chữ

- Học cách viết 1 đoạn văn theo chủ đề à Thực hành viết 1 đoạn văn theo chủ đề.


10

- Rèn chữ

- Học cách viết 1 đoạn văn theo chủ đề à Thực hành viết 1 đoạn văn theo chủ đề.


6

11

- Rèn chữ

- Học cách viết 1 đoạn văn theo chủ đề à Thực hành viết 1 đoạn văn theo chủ đề.


12

- Rèn chữ

- Học cách viết 1 bức thư theo chủ đề à Thực hành viết 1 bức thư theo chủ đề.

7

13


14


8

15


16


Các tin khác
2
TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC THÁNH GIÓNG
Địa chỉ : No.:C2 - Lô BT4 Khu Đô thị Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: (04)22147977/ Email: mnthanhgiong@longbien.edu.vn; tuvanknsm@giaoduckinangsaomai.com

Giấy chứng nhận bản quyền số: 2169/2013/QTG của cục bản quyền tác giả cấp ngày: 06/06/2013
© 2013 Mầm non Thánh Gióng - Được cung cấp bởi : TCG Corporation